• Graham ถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ความปลอดภัยบนถนนที่ออสเตรเลียโดยคณะกรรมาธิการอุบัติเหตุจากการขนส่ง (TAC) เขาได้รับการออกแบบโดยประติมากรชื่อดัง, ศัลยแพทย์แผลเป็นชั้นนำ, และวิศวกรความปลอดภัยทางถนน เหตุผลที่เขามีร่างกายแบบนี้เพราะถูกดัดแปลงร่างกายให้ทนทานต่อแรงกระแทกจากอุบัติเหตุทางรถ