• Google ประกาศคำค้นหายอดนิยมประจำปี 2563 โดยแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของทั้งปีที่ผ่านมา ที่ผ่านสายตาและการค้นหาของผู้คนในประเทศไทย รวมถึงการใช้ข้อมูลจาก Google Trends พร้อมนำเสนอมุมมองที่โดดเด่นและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการค้นหาของผู้คนตลอดทั้งปี ที่มาจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆ