• โครงการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับของ Google ยักษ์ใหญ่แห่งโลกไอที ประสบความสำเร็จอีกขั้นด้วยการวิ่งบนถนนจริงเป็นระยะทางรวมทะลุ 2 ล้านไมล์ หรือราว 3.2 ล้านกิโลเมตร เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา เข้าใกล้เป้าหมายที่จะนำระบบขนส่งมวลชนของโลกเข้าสู่ยุคใหม่