• นี่คือ “Gimball” โดรนที่พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถเข้าไปสำรวจรอยแยกธารน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์ได้ Gimball ถูกพัฒนามาให้แข็งแรงทนทานมีเกราะเป็นวงกลมล้อมรอบป้องกันตัวโดรน ทั้งยังรักษาเสถียรภาพหากเกิดการปะทะได้ ซึ่งเหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่มีอันตรายไม่สามารถให้คนเข้าไปสำรวจได้ แต่ยังไม่เหมาะใช้เพื่อเป็นของเล่นเพราะยังไม่ปลอดภัยต่ออาคารและบ้านเรือน แต่กำลังพัฒนาเพื่อให้ใช้ในอาคารบ้านเรือนได้ในอนาคต โดรนตัวนี้ถูกคิดค้นโดย Flyability company เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์…ชมคลิปวีดีโอ     เรื่อง : จณิสตา จุลโพธิ์ ขอบคุณ VDO : facebook : INSIDER PAGE ...