• แน่นอนว่าด้วยขนาดตัวเลขยอดขายที่เป็นหมายเลข 1 ของโลก ทำให้ตลาดจีนกลายเป็นที่หมายปองของบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก และสามารถที่จะกระตุ้นทางอ้อมให้ผู้ผลิตรถยนต์พัฒนาผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเพื่อตลาดแห่งนี้โดยเฉพาะ ซึ่งที่เห็นอยู่นี้คือหลักฐานตามคำกล่าวข้างต้น เพราะ Ford Territory จะเป็นการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์จีน และตั้งราคาเอาไว้ไม่สูงมากเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าที่นี่