• X-Trial กีฬามอเตอร์ไซค์วิบาก ใช้ความพิเศษของมอเตอร์ไซค์ Trial (ไทรอัล) ที่มีน้ำหนักเบา เครื่องยนต์ไม่แรงและเร็วเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไป ไม่มีเบาะสำหรับนั่ง ใช้ทักษะการทรงตัวให้บาลานส์เพื่อควบคุมทิศทาง