• ว่ากันว่าตลาดรถยนต์ในยุคหน้าจะเป็นเรื่องของรถยนต์พลังไฟฟ้าอย่างแน่นอน เพราะด้วยข้อจำกัดทางภาครัฐที่มีความเข้มงวดในเรื่องของมลพิษถึงขนาดห้ามไม่ให้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลเข้ามาแล่นในเขตเมือง หรือการออกมาตรฐานไอเสียในระดับที่สูงชนิดที่การพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ I.C.E. คงไปได้ แต่ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้เกือบทุกแบรนด์เลือกที่จะเดินทางอื่น มากกว่าดันทุรันเดินตามทางเดิน และรถยนต์ไฟฟ้า คือ คำตอบของปัญหานี้