• Audi ใช้ชื่อ E-tron กับรถยนต์ไฟฟ้าของตนซึ่งตอนนี้ที่เปิดตัวออกมาแล้วเป็นรถเอสยูวี และในอนาคตก็จะมีรถในรูปแบบอื่นอย่าง 4 ประตูแกรนทัวริสโม E-tron GT ตามออกมาอีกจากที่ทางผู้ผลิตรถยนต์จากเยอรมนีรายนี้ได้เคยนำเสนอรถคอนเซ็ปต์ออกมาแล้ว อย่างไรก็ตามในอนาคตหากพูดถึง E-tron คงจะคิดถึงแต่รถยนต์อย่างเดียวไม่ได้