• ดัดแปลงรถ

  รถคอกส่งของและรถซิ่งระวังกันไว้นะ ถ้าหาก ดัดแปลงรถ ที่นอกเหนือการจดทะเบียนไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท การแก้ไขดัดแปลงรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้
 • ใบขับขี่

  ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น หรือจะกล่าวง่ายๆ
 • ใบขับขี่หมดอายุ

  ใครที่กังวลเรื่อง ใบขับขี่หมดอายุ ไม่ต้องเครียด เพราะกรมการขนส่งทางบกสามารถให้ต่อก่อนได้เพื่อป้องกันการลืม ซึ่งการต่อก่อนกำหนดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ชั่วคราว 1 ปี เปลี่ยนเป็นส่วนบุคคล 5 ปี และ ส่วนบุคคล 5 ปี ต่อ อีก 5 ปี โดยแบ่งเป็นการต่อล่วงหน้า 60 วัน และ 90 ...
 • ป้ายทะเบียนหาย

  ไม่ต้องกังวลไปถ้าทำ ป้ายทะเบียนหาย หรือชำรุด ไม่ต้องไปแจ้งความให้เสียเวลา สามารถแจ้งทำที่ขนส่งฯ ที่รับผิดชอบได้เลย หลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบด้วย คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ