• ตามปกติแล้วรถไฟฟ้าสำหรับใช้งานในเมืองมักถูกออกแบบให้เป็นรถขนาดเล็กที่มีรูปลักษณ์ภายนอกออกมาในแนวน่ารัก แต่ Cupra ซึ่งเป็นแบรนด์รถสมรรถนะสูงของ Seat กลับมองในอีกทางด้วยการนำเอาโลกของมอเตอร์สปอร์ตมาตีความเป็นรถสำหรับใช้งานในเมืองพร้อมกับเพิ่มสีสันเพื่อสร้างความดึงดูดใจคนเจเนเรชัน Z ซึ่งถูกมองว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต Cupra UrbanRebel Concept