• หลับใน

    หลายคนที่ต้องขับขี่รถยนต์ทางไกล มักจะมีปัญหากับความง่วง โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ “หลับใน” ซึ่งมักจะปรากฏในรายงานอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีกลุ่มคนอยู่ส่วนหนึ่งที่แม้จะนอนวันละ 8 ชม. หรือนอนตั้งแต่หัวค่ำ แต่กลับมีความง่วงสะสมเหมือนคนพักผ่อนไม่