• แม้โดยหลักการจัดงานแล้ว งาน CES หรือ Consumer Electronic Show จะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านอีเล็กทรอนิก แต่ดูเหมือนว่านี่คือหนึ่งงานที่ผู้ผลิตรถยนต์มักเข้ามาร่วมนำรถคอนเซ็ปต์หรือเทคโนโลยีต่างๆ