• สำหรับเจ้าของรถทั่วไปขี่นกที่อยู่บนส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเป็นสิ่งที่น่ารำคาญเพราะต้องล้างออกเนื่องจากไม่มีใครอยากขับรถไปไหนโดยที่มีขี่นกแห้งเกาะติดอยู่บนรถของตน แต่สำหรับนักวิจับและพัฒนาของผู้ผลิตรถยนต์จะมองไปมากกว่านั้น ทาง Ford จึงต้องมีการทดสอบว่าสิ่งที่นกปล่อยออกมานั้นมีผลต่อสีรถใหม่อย่างไร แต่ไม่ได้ใช้ขี้นกจริงๆ เพราะเป็นการทำเลียนแบบหรือทำขี่นกเทียมขึ้นมาสำหรับการทดสอบในห้องแล็บ