• คือ สโลแกนของ Classic Car Club Manhattan สโมสรที่รวบรวมกิจกรรมสันทนาการ ของคนชอบรถ เป็นองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกผู้มีรสนิยมในการสะสม ชื่นชอบในการแบ่งปันของสะสม โดยจะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ทั้งในยุคโบราณ ไปจนถึงรุ่นใหม่ร่วมสมัย โดยสิ่งที่ผู้มาเยือนจะต้องใช้ ก็มีเพียงแค่ใบขับขี่ และก็บัตรสมาชิกเท่านั้น