• Citroën (ซีตรอง) เป็นอีกหนึ่งค่ายรถจากฝรั่งเศสที่ผู้ใช้รถเมืองไทยรู้จักและคุ้นเคยกันมายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ซึ่งในยุคนั้นถือเป็นยุคเฟื่องฟูของรถยุโรปในไทย จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ผลิตเฟืองเกียร์มาถึงแบรนด์รถยนต์ที่โด่งดังในปัจจุบัน อีกทั้งได้ฝากผลงานที่โดดเด่นเอาไว้หลายรุ่น