• ไม่แน่ชัดว่า Dodge Charger และ Challenger เป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ คือตัวแรงของทั้ง 2 รุ่นนี้จาก Dodge ได้รับความนิยมจากโจรขโมยรถมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาจากการศึกษาข้อมูลของ Highway Loss Data Institute หรือสถาบันข้อมูลการสูญหายบนทางหลวง โดยมียอดการสูญหายสูงกว่า 5 เท่าของค่าเฉลี่ย
  • ด้วยการที่ Dodge เป็นแบรนด์รถอเมริกันที่มีเปอร์เซ็นต์ถูกซื้อใช้โดยเจ้าหน้าที่ในกองทัพสูงสุด โดยที่ Challenger และ Charger ถูกซื้อไปใช้งานสูงสุดเมื่อเทียบกับรถในเซ็กเม้นต์เดียวกันจากข้อมูลของ mTAB ระหว่างเดือนตุลาคม 2016 ถึงเดือนกันยายน 2018