• หนึ่งในรถสปอร์ตรุ่นดังของ Toyota ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและยังคงเป็นที่จดจำของบรรดาขาซิ่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคือ Celica ซึ่งยุติการผลิตไปตั้งแต่ปี 2006