• เรื่องของความเร็วและเวลามักเป็นอะไรที่มีความสัมพันธ์กันอยู่เสมอ และที่ผ่านมาเรามักจะได้เห็นบรรดาผู้ผลิตนาฬิกามักจะเข้ามามีบทบาททั้งในแง่ของการเป็นสปอนเซอร์หรือการทำงานร่วมกันในแบบ Collaboration กับแบรนด์รถยนต์หรือแม้แต่ทีมแข่งกันอยู่เสมอ