• ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่รับรู้กันถึงจุดเด่นของคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีเหนือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กันมาดั้งเดิมและมีราคาในระดับที่รับได้ ทั้งในเรื่องน้ำหนักที่เบาแต่มีความแข็งแรง จนทำให้เป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตรถที่มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงซึ่งส่งผลต่อการใช้พลังงานในท้ายที่สุด รวทไปน้ำหนักที่เบาลงยังช่วยเพิ่มสมรรถนะของรถด้วย