• 310
    0

    เมื่อหลายปีก่อนที่ทาง Toyota ได้ปล่อยรถรุ่นหนึ่งออกมา โดยที่จุดเด่นของรุ่นนั้นคือ รถเล็ก ที่มีคุณสมบัติของ Eco Car ในทุกอย่าง โดย Eco Car ที่มาจากคำว่า Ecology Car หรือรถยนต์รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยคุณสมบัติต้องประหยัด และปล่อยมลพิษต่ำ ที่สำคัญคือประหยัดน้ำมัน ทำให้คุณได้ประหยัดเชื้อเพลิง