• เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงว่า “น้ำมันเบรก” ( brake oil ) ตัวกลางในการส่งถ่ายแรงเบรกจะเสื่อมและมีอายุการใช้งานกับเขาด้วยเหมือนกัน ทั้งที่มันอยู่ในระบบที่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปปะปนได้ยาก แต่มันไม่ใช่ ผู้ใช้รถบางคนไม่เคยสนใจมันเลยด้วยซ้ำ ทั้งที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และแท้จริงน้ำมันเบรกถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนเช่นกัน…