• นอกจากสมรรถนะที่สูงของรถแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญคือการถ่ายทอดสมรรถนะลงสู่พื้นถนน ซึ่งหมายถึงยางที่สามารถรองรับกับสมรรถนะของรถได้ และแน่นอนว่ายิ่งรถมีสมรรถนะสูงก็ยิ่งต้องการยางที่มีสมรรถนะสูงตามไปด้วย BMW M8 ที่มาพร้อมกับกำลัง 600 แรงม้าก็ไม่พ้นเงื่อนไขนี้