• 1802
    0

    ขับรถให้เร็ว..ใครๆ ก็ทำได้ แค่เหยียบคันเร่งให้มิดเท่านั้น! แต่ขับให้เร็วและปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ หลักสูตรการขับปลอดภัยต่างๆ จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออบรมให้ผู้ขับรถเรียนรู้สมรรถนะ และสามารถบังคับควบคุมรถได้อย่างคล่องแคล่วพร้อมไปกับความปลอดภัย เช่นเดียวกันกับหัวใจสำคัญของ BMW M Experience 2017 ที่จัดขึ้น ณ BMW Driving Center บนเกาะอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ในครั้งนี้