• Bluetooth Car Kit

    สำหรับเมืองไทยที่รถยนต์ที่แล่นอยู่บนถนนนั้นมีทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า โดยเฉพาะพวกรถยนต์รุ่นที่ถูกผลิตก่อนปี 2000 ลงไป ปัญหาหนึ่งที่รถยนต์เหล่านี้จะต้องเจอคือ ระบบที่อยู่ในตัวไม่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องระบบความบันเทิงภายในรถ Bluetooth Car Kit