• ปีที่แล้ว Bentley ได้ประกาศออกมาว่าจะทำ Blower รถซึ่งเซอร์ Tim Birkin เคยใช้แข่งในยุคปี 1920 ออกมาใหม่อีกครั้งแบบจำกัดจำนวนเพียง 12 คัน อย่างไรก็ตามก่อนจะไปถึงขั้นตอนการทำ Blower จะต้องมีขั้นตอนสำคัญคือการแสกนดิจิตอลรถคันดั้งเดิมเพื่อใช้เป็นแบบสำหรับการสร้างรถใหม่ และตอนนี้วิศวกรของ Bentley ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว