• สำหรับคนทั่วไปสกุลเงินดิจิตอลอย่าง Bitcoin อาจดูไกลตัว และแม้แต่คนที่มีเงินบางส่วนก็เลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเเพราะนอกจากดูแล้วไม่สามารถจับต้องได้เหมือนสกุลเงินทั่วไปแม้จะให้ความสะดวกในการถ่ายโอนเงิน แล้ว ยังไม่ได้รับการรับรองในบางประเทศอย่างจีนที่ห้ามการใช้ Bitcoin