• ถ้าเป็นสมัย  5-6 ปีก่อนสําหรับผู่บริหารหน้าใหม่อาจจะดูเรื่องที่เก็บของหลังรถว่าใหญ่พอสําหรับใส่ถุงกอลฟ์มั้ย แต่คนรุ่นใหม่สมัยนี้กอลฟ์อาจไม่ใช่ทางเลือกเดียวสําหรับผู้บริหารอีกต่อไป ตอนนี้จักรยานซิมาแรง นอกจากจะได้ออกกําลังอย่างเต็มที่แล้วยังสนุกกับการ customise แต่งสวยแต่งแรงได้อีกด้วย