• Mercedes-Benz

    แม้ Mercedes-Benz จะเป็นแบรนด์รถยนต์หรูที่ใครๆ ก็รู้จักและคุ้นเคยกันมานาน แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือชื่อแรกของรถยนต์จากเยอรมนีแบรนด์นี้มาจากชื่อของเด็กผู้หญิงวัย 11 ปีและถูกใช้มายาวนานถึง 120 ปีแล้ว จนทาง Mercedes-Benz ได้ประกาศการเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ออกมา