• ยิ่งมีเงินมากข้อจำกัดเรื่องความหรูก็ยิ่งลดลงไปได้ อย่างผลงานล่าสุดโดยฝ่าย Design Service ของ Bentley ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกับรถยนต์เท่านั้น แต่ยังข้ามไลน์ไปช่วยสร้างความหรูให้กับภายในของเรือยอร์ชที่เจ้าของอยากที่มีการแต่งตาม Continental GT V8 ที่ถูกแต่งเป็นพิเศษของตนเอง