• ดูเหมือนว่ารถไฟฟ้าจะมีแรงดึงดูดให้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีนอกอุตสาหกรรมยานยนต์เข้ามาร่วมวงด้วยอยู่เสมอ จึงมักมีข่าวบรรดาบริษัทเทคโนโลยีแสดงความต้องการที่จะผลิตรถไฟฟ้าออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆ