• ความปลอดภัยของคนที่นั่งอยู่บนเบาะหลัง มักเป็นประเด็นที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเรามักละเลยและไม่ใส่ใจอยู่เสมอ ทั้งที่เบาะนั่งตรงนี้ หากมีคนหรือสิ่งของวางอยู่ แล้วเวลาที่มีการชนหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจะส่งผลต่อความปลอดภัยของทุกชีวิตในห้องโดยสารโดยตรง