• อย่างที่หลายต่อหลายท่านรู้กันรถยนต์ถูกจำแนกออกเป็นหลายหลายเซ็กเมนท์ โดยจำแนกจากขนาดของตัวรถ และเครื่องยนต์ โดยจะแบ่งออกเป็น