•         กระแสรถสองจังหวะที่ถูกควานหามาปั้นใหม่ มีการกระจายความแพร่หลายลงไปสู่ร้านมอเตอร์ไซค์ในซอยเล็กซอยน้อย จากรถที่ถูกปล่อยทิ้งไปเพราะตกรุ่นและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมือนตัวหอยขมที่จมอยู่ก้นคลอง วันนี้ถูกพรานนักเล่นควานหากลับสู่ท้องถนนอีกครั้ง