• สานพานหน้าเครื่อง อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มักถูกมองข้าม แต่รู้หรือไม่ว่าสายพานหน้าเครื่อง มีความสำคัญต่อเครื่องยนต์มากมาย รถทุกรุ่นมีระยะเปลี่ยนสายพานที่กำหนดไว้ตามคู่มือรถ แต่ถ้าเราลืมตรวจเช็คจนปล่อยให้เกิดการชำรุดหรือขาดในขณะใช้บอกได้เลยว่าไม่ดีแน่นอน เพื่อป้องกันปัญหาเรามาดูกันว่าอาการแบบไหนควรเปลี่ยนสานพานหน้าเครื่อง