• ในเมื่อเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อจำนวนมากจึงไม่แปลกที่มักจะได้รับความใส่ใจโดยการจัดหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการมาจำหน่ายเป็นพิเศษ ทำให้มีโอกาสได้เห็นรถหลายๆ รุ่นที่ถูกพัฒนาเพื่อตลาดประเทศจีนโดยเฉพาะ