• ตามปกติมักมีผู้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กทำรถสปอร์ตออกมาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่างจากรถที่มาจากสายการผลิตจำนวนมากอยู่เสมอ และแนวทางที่นิยมกันในปัจจุบันของบรรดาผู้ผลิตรถรายย่อยก็ไม่แตกต่างกับผู้ผลิตรถสปอร์ตใหญ่ๆ