• หนึ่งในบริการขนส่งสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้รถส่วนตัวที่มีให้บริการและได้รับความนิยมทั่วโลกก็คือ รถแท็กซี่ เพราะให้ทั้งความเป็นส่วนตัว รวดเร็ว และสะดวกกว่าเมื่อเทียบกับรถขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์ รถไฟฟ้า หรือรถไฟใต้ดินเมื่อต้องการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง