• บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือดีซีวีที ประกาศแต่งตั้ง คุณราล์ฟ เครเมอร์ (Mr. Ralf Kraemer) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2565 ต่อจากคุณสเตฟาโน่ จิออร์ดานี่ (Mr. Stefano Giordani) ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เดมเลอร์ บัส (Daimler Buses) ประเทศอิตาลี
  • HUMMER สร้างชื่อในฐานะผู้ผลิตยานขาลุยสายพันธ์แท้ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจาก HUMVEE พาหนะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในกองทัพ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องเดินทางได้แบบไร้ข้อจำกัด ไปในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้ง on-road และ off-road