• หน้ายางรถยนต์ซึ่งเป็นส่วนที่สัมผัสพื้นถนนตลอดเวลาของยางในขณะที่รถแล่นไปบนถนนมี 2 ส่วนประกอบที่สำคัญ ซึ่งจริงๆ แล้วมีทั้งส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนและไม่สัมผัสพื้นถนน คือดอกยางและร่องยาง ซึ่งทั้งสองส่วนบนหน้ายางนี้คือสิ่งสำคัญเพื่อทำให้ยางรถยนต์มีคุณสมบัติด้านการยึดเกาะถนนทั้งบนถนนแห้งและเปียกหรือมีน้ำท่วมขัง