• แน่นอนว่าจั่วหัวกันขนาดนี้แล้วย่อมหมายความว่าเรากำลังเขียนถึงรถยนต์ที่ถูกเปิดตัวออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกในปี 1970 ซึ่งเมื่อถึงปี 2020 ก็จะมีอายุครบครึ่งศตวรรษพอดี แน่นอนว่าหลายรุ่นยังมีอยู่ในตลาด แต่อีกหลายรุ่นกลายเป็นอดีตไปแล้ว ส่วนจะมีอะไรบ้าง มาดูกัน