• เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนารถสปอร์ตของ Porsche จะพบว่า ผู้ผลิตรายนี้ไม่ได้มุ่งแข่งขันความเร็วสูงสุดกับใคร ทว่า หัวใจในการพัฒนาเป็นเรื่องการตอบสนองจากเครื่องยนต์  เกียร์ รวมถึงระบบขับเคลื่อน และช่วงล่าง อารมณ์การขับขี่ที่ถูกส่งต่อมาจากรถ Porsche มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่อาจสัมผัสได้จากรถสปอร์ตค่ายใดในโลก โดยเฉพาะกับ GT3 โมเดลล่าสุด ‘992’