• 1220
    0

    ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่อันตรายมากที่สุดในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนน ฟังดูเลวร้าย แต่นี่คือความจริง ปัญหามันเกิดขึ้นมาจากอะไร เพราะถนนหนทางไม่สมบูรณ์แบบ หรือเพราะคนขับรถไม่เคารพกฎจราจร นี่เป็นเรื่องที่ต้องขบคิดถึงข้อเท็จจริงว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร?