• เบรกเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมากของรถยนต์ เพราะถ้าระบบเบรคมีปัญหา นั้นหมายถึงความอันตรายอาจจะถึงชีวิตเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญกับระบบเบรคให้มากๆหมั่นสังเกตุ และตรวจเช็ค