• คงปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากดารานำชาย ดารานำหญิง หรือสัตว์เลี้ยงแล้ว รถยนต์ยังเป็นดาราที่มีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยที่ในบางเรื่องไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นสีสันหรือพาหนะในการพาตัวละครในภาพยนตร์