• 16580
  0

  อัพเดทการสอบใบขับขี่ปี 2565 ที่มือใหม่ควรรู้ ขั้นตอนการเตรียมเอกสารการขอสอบใบขับขี่ต้องมีอะไรบ้าง รวมถึงการเตรียมตัวและจองคิวสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน คุณสมบัติผู้ขอรับใบขับขี่ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการขับรถ มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่ หลักฐานประกอบคำขอ ...
 • รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ผู้นำวงการขับขี่ปลอดภัยของเมืองไทย เปิดตัวโครงการ “ฮอนด้าจัดให้ ชาวมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่” มอบแพคเกจเรียนขับขี่ปลอดภัย พร้อมเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบขับขี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าใน 10 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค
 • 2360
  0

  กรมการขนส่งทางบก ขยายมาตรการคุมเข้มตามประกาศ ศบค. เพื่อป้องกันโควิด-19 “งดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณี” ในสำนักงานขนส่งทุกแห่งจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ส่วนการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ
 • 1248
  0

  กรมการขนส่งทางบก ขยายระยะเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ
 • 2528
  0

  ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ ด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครอบคลุมทั้งการขอใหม่ การเปลี่ยนชนิด การต่ออายุ และการเปลี่ยนประเภท
 • กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือหยุดแชร์ข่าวปลอม ยืนยันใบอนุญาตขับรถตลอดชีพยังใช้ได้ตามปกติ ไม่มีการยึดคืน ไม่มีการเรียกมาอบรมหรือทดสอบใหม่แต่อย่างใด แนะก่อนแชร์ข่าว ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรง
 • การทำใบขับขี่ใหม่ การต่ออายุขับขี่ หรือการเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ก็ตาม ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ อย่าได้เชื่อบุคคลที่แอบอ้างรับอาสาดำเนินการให้เพราะอาจได้รับใบขับขี่ปลอม
 • ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับขี่ เพราะใบอนุญาตขับขี่คือเอกสารสำคัญทางราชการที่ยืนยันว่าคุณสามารถใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน สำหรับคนที่กำลังจะทำใบอนุญาตขับขี่เรามีข้อแนะนำมาฝาก
 • หลังจากเคยมีข่าวที่สร้างความสนใจให้กับบรรดาผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ความจุเครื่องยนต์สูงหรือที่เรียกกันว่าบิ๊กไบค์ว่า จะต้องมีใบขับขี่เฉพาะ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมทาง ในที่สุดก็ได้มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ออกมาแล้ว โดยมีจะเริ่มการขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้ในช่วงต้นปีหน้า
 • หนึ่งในคำถามยอดฮิตสำหรับผู้ใช้รถบนถนน สำหรับเรื่องใบขับขี่หมดอายุถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วจะสามารถเคลมประกันได้ไหม เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้ใบขับขี่หมดอายุแต่การต่อทุก 5 ปี ก็อาจจะทำให้เราลืมๆ กันไปบ้าง แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรประกันรับเคลมไหมเรามาหาคำตอบกัน