• Tesla แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่มี Elon Musk เป็นเจ้าของ ประกาศความร่วมมือกับรัฐบาลเมืองเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนเพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เชื่อมั่นว่ารถยนต์ประเภทนี้จะมีได้รับการความนิยมอย่างมากในอนาคต เพราะโรงงานแห่งใหม่จะมีกำลังการผลิตมากถึง 500,000 คัน/ปี และถือเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของ Tesla ในการรุกตลาดรถยนต์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา