• ดูแลสีรถอย่างไร ถ้าต้องเจอแดดเป็นประจำ ปัจจุบันเมืองไทยมีหลายฤดูแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือหน้าร้อน โดยเฉพาะจอดรถทิ้งไว้กลางแจ้งอาจทำให้รถซีดจางจากแสง UV หรือที่เรียกว่า “ แดดเลีย! ”   การจอดรถไว้กลางแจ้งคุณยังจะพบกับปัญหาเรื่องมลภาวะคราบน้ำฝน