• กลับมาอีกครั้งกับ Bike Technic การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ ลึกบ้าง ตื้นบ้าง ตามจังหวะเล้าโลม ครั้งนี้ยังวนอยู่กับการโมดิฟายเครื่องยนต์ จากที่ผ่านมาเราว่ากันไปถึงหลักการหรือเหตุผลของการปฎิบัติ เพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่จะมาแนะนำแต่ คุยกันเรื่องที่เราๆ ท่านๆ ชอบ