• หน้าที่โดยตรงของระบบกันสะเทือน หรือช่วงล่างรถยนต์ คือ “ลดอาการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการกลิ้งของยางไปบนผิวถนน ให้เหลือส่งผ่านไปยังห้องโดยสารน้อยที่สุด” แต่ระบบกันสะเทือนก็ยังมีหน้าที่แฝงอีกหลายรายการ อาทิ ช่วยให้การบังคับควบคุมรถมีเสถียรถาพ รักษาระดับระนาบของตัวถัง ควบคุมให้หน้ายางรักษาสภาพตั้งฉากกับพื้นถนนตลอดเวลา แม้ในขณะเข้าโค้ง