• ASICS เปิดตัวรองเท้ารุ่นแรกที่ผลิตจากวัสดุเส้นใยนาโนเซลลูโลส หรือ Cellulose Nanofiber (CNF) ที่ถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณสมบัติของรองเท้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งวัสดุเส้นใยนาโนเซลลูโลสถูกออกแบบมาเพื่อรองเท้าวิ่งรุ่นยอดนิยม GEL-KAYANO™ ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจนถึงรุ่นที่ 25 จนกลายเป็นมาตรฐานของรองเท้าการวิ่งระยะไกลตั้งแต่ปี คศ. 1993 โดย GEL-KAYANO 25 วางจำหน่ายแล้วทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561